Boscolink

La xarxa social que uneix tot el teixit dels Antics Alumnes de Don Bosco

Context

Objectiu principal: unir el teixit empresarial i personal dels Antics Alumnes de Don Bosco

A l’inici del mandat, l’actual Executiva Confederal es va marcar com a prioritat arribar al món empresarial. També a les nostres trobades amb el Rector Major, d. Ángel Fernández Artime, i els Inspectors d’Espanya ens han reiterat l’oportunitat que té l’Associació d’Antics Alumnes com a pont entre les Obres Salesianes i el món del treball i per això és essencial mobilitzar els Antics Alumnes (associats o no) que són a el món laboral.

En alguns països d’Europa, com a Eslovàquia, França o Malta, s’han desenvolupat iniciatives d’aquest tipus i s’han anomenat Plataforma Business. Però, en el nostre cas, BoscoLink vol ser simplement una xarxa de contactes i un motor de solidaritat i compromís amb la Missió Salesiana.

Per què Boscolink i Boscolinks?

En aquesta xarxa de contactes, tots els seus membres tenim alguna cosa en comú.

En aquesta xarxa de contacte, tots els seus membres tenim alguna cosa en comú, Don Bosco, és ell qui ens connecta, i és la seva educació la que ha deixat a les nostres vides ia la nostra competència professional.

BoscoLinks, en plural, vol posar l’accent a generar, xarxa. Teixir xarxes entre professionals, ens permet progressar a nivell tècnic i aportar la nostra competència professional a la Missió Salesiana; alhora ens permet ajudar els joves en l’inici de la seva vida professional i altres Antics Alumnes que ho necessitin, com ens va demanar el mateix Don Bosco.

Objectius

Contactes professionals

BoscoLink pretén assolir els objectius següents:

Generar una xarxa de contactes professionals de persones que hagin estat educades en una Casa Salesiana i que hi puguin col·laborar.

Apropar aquests professionals a les Obres Salesianes i les Associacions d’Antics Alumnes i proposar-los accions solidàries adaptades a les seves característiques.

Crear espais de formació i intercanvi d’idees per al desenvolupament humà, cristià i Salesià de persones implicades al món professional

Grups locals i comissions

BoscoLink a més d’una iniciativa digital, també pretén generar contactes presencials a l’àmbit local i desenvolupar col·laboració entre professionals del mateix àmbit.

Grups Locals: Amb vista a fomentar la difusió pel territori i la relació amb les Associacions, en arribar a un nombre mínim de persones, generarem un Grup Local, i d’acord amb el president local i la Junta, iniciarem reunions periòdiques de networking.

Comissions: De cara a una interrelació professional més gran, hem d’agrupar les persones d’acord amb els seus coneixements i interès, per la qual cosa en arribar a un cert nombre de professionals (nombre per determinar) crearíem una Comissió, en la qual posaríem en contacte tots els que pertanyin a un mateix sector.

Què podràs trobar a la nostra web?

Mapa Interactiu: on figuraran tots els contactes empresarials, de tots aquells que estigueu interessats, i una forma senzilla de contacte professional

Vídeos de presentació: volem demanar-vos que feu vídeos breus en els que presenteu la vostra empresa o acció professional.

Fòrums de debat: cada mes llençarem un tema de debat a la pàgina web, perquè pugui sorgir un petit debat entre professionals, sobre novetats tècniques del món empresarial, temes de gestió, administració, recursos humans.

Webinar: es podrà organitzar alguna formació en línia, en coordinació amb la vocalia de formació d’algun dels temes més rellevants.

Confederació

Revista DBE

Les nostres associacions

Blog/Notícies

Formació

Contacte

Els nostres valors

Els valors duna Associació dAA.AA.DB. són els principis sobre els quals s’assenta l’essència del nostre moviment, i ens permet crear les nostres pautes de comportament i de relació amb la resta de la FASA i del nostre entorn (parròquia, família, feina, amics…) sota la premissa de “bons cristians i honrats ciutadans”.

Tota la nostra normativa a nivell mundial i nacional recull els valors bàsics necessaris, encara que no com un apartat clar i precís amb aquesta denominació, sinó inclòs dins dels fins i objectius del moviment. Per tant, ens diuen com dur a terme la missió i la visió de les Associacions, amb quines eines puc assolir els fins de l’Associació

Fidelitat creativa

Presentació: Parla de la fidelitat creativa, dinàmica, a la inspiració original de Don Bosco ia la situació actual del món i de l’Església, de pluralitat original, que ens prenguem de debò la defensa i la promoció dels valors “no negociables”: la vida , la llibertat i la veritat, d’enfortiment numèric i qualitatiu de les Associacions Locals. Se’ns demana que adoptem les eines idònies de lideratge i gerència per implementar amb èxit les nostres accions.

Combatre la injustícia

La Pregària-Promesa: Prometem combatre la injustícia, la superficialitat i la indiferència; defensar compromesament els valors salesians apresos, particularment: la vida, la llibertat i la veritat.

Compromís social

Capítol III. Finalitat i objectius de lAssociació de AA.AA.DB. (Arts. 6 a 13): Fi general: afavorir i defensar per tots els mitjans el compromís social, polític i econòmic dels exalumnes amb els valors de la vida, la llibertat i la veritat .

Estatut Confederal d’Espanya 2018

  • Capítol II (Arts. 3): Fins i objectius de l’Associació. Els Antics Alumnes de Don Bosco s’uneixen a Associació, que té com a finalitats i objectius: 1) Conservar, aprofundir, actuar i actualitzar els valors de l’educació rebuda a l’Escola de Don Bosco, acompanyant els associats en el seu creixement personal, familiar i comunitari.

  • Posteriorment, al mateix art. 3 determina com dur a terme aquests fins i objectius:

Per tant, l’Associació:

  1. a) Programa experiències de formació permanent mitjançant un pla sistemàtic de formació degudament acceptat al Consell Nacional.

  1. b) Contribueix a una societat més justa i solidària, incidint en els processos culturals, socials, morals, espirituals, religiosos i polítics en què es decideixen les respostes més idònies als problemes socials, econòmics i laborals dels joves i dels sectors populars.

  1. c) Testimonia i defensa els valors i la dignitat de la família, l’amor i la vida i afavoreix que les mateixes llars es converteixin, com l’Oratori de Don Bosco, en «casa que acull, parròquia que evangelitza, escola que prepara per a la vida i pati on es comparteixen l?amistat il?alegria».

  1. d) Acompanya els joves, ja des dels primers anys del seu procés formatiu, donant-los a conèixer l’Associació i les seves finalitats, reservant-los ocasions de trobada i ajudant-los després en la seva inserció al món adult i laboral.

  1. e) Afavoreix la seva participació en activitats de voluntariat salesià, amb perspectives, fins i tot, de compromís missioner.

  1. f) Estableix vies de comunicació que mantinguin, almenys, el contacte amb associats i no associats.
“Us envio una abraçada fraterna a tots els Antics Alumnes i Antigues Alumnes de Don Bosco ia tots els que visiteu aquesta Web. El principal motor de la nostra responsabilitat en el camp de missió dels AAAA és l’actitud de servei. Animar, acompanyar, protegir i ser fidels al carisma de Don Bosco són les nostres propostes per a l’exercici de la nostra comesa.Les forces febles quan s’uneixen es fan fortes. Amb aquesta divisa i amb aquests propòsits l’Executiva Confederal i, jo mateix com a President, estem en permanent disposició de acollida.

– Diego Aragó. President.

Qui som?

La nostra executiva nacional

Volem aprofitar aquest espai per presentar l’executiva actual de la Confederació d’Antics Alumnes i Antigues Alumnes de Don Bosco a Espanya.

Diego Aragó

Diego Aragó

President

Eusebio Martínez

Eusebio Martínez

Delegat

Juan Manuel Jaldo

Juan Manuel Jaldo

Vicepresident, secretari

Jose Naranjo

Jose Naranjo

Tresorer

Pedro J. Cants

Pedro J. Cants

Formació, Fundació Juan Bosco Segle XXI

Alonso Jiménez

Alonso Jiménez

Animació i Coordinació Associacions Locals

Àngel Gudiña

Àngel Gudiña

Voluntariat, Plataformes i Relacions Externes

Juan Llaca

Juan Llaca

Vicetesorer-responsable de l'àrea de gestoria i gestió econòmica

Direcció

C/ Alcalá 211, baix 11.

28028 Madrid

 

Telèfon

+34 646 284 420

E-mail

info@confedebosco.es