Àrea formativa

Qui somREVISTA DBE

Pla formatiu

Formació dels Antics Alumnes de Don Bosco

La Formació dels Antics Alumnes de Don Bosco l’entenem de la manera següent:

  • com un procés de realització (perfeccionament o maduració) contínua de la persona mitjançant el cultiu de les diverses i múltiples dimensions que li són pròpies com a persona humana i com a batejat que té Jesucrist per model i guia;
  • com a acció integradora , en tant que abasta la persona sencera, en totes les seves dimensions, com ser lliure, responsable, obert als altres, cridat a reproduir en si mateix la imatge de Jesucrist en un procés tendent a la major plenitud possible. La formació, tal com l’entenem aquí, abasta la persona en la seva totalitat;
  • en clau de gradualitat : la tasca formativa no es realitza de cop. Suposa una successió d’etapes que no estan juxtaposades ni inconnexes. Procedeix de manera gradual, progressiva i intensificadora. S’entén en forma d’espiral que permet endinsar-se progressivament en les mateixes realitats bàsiques que es desenvolupen, s’aprofundeixen i es complementen recíprocament. D’aquesta manera, la formació es correspon amb la realitat de la personalitat, que no és estàtica que es faci d’una vegada per sempre, sinó una realitat dinàmica, creativa i perfectible, capaç de madurar ordenada i progressivament.

Aquest Pla de Formació proposa promoure:

La formació humana i familiar en tota la seva complexitat

  • La formació cristiana
  • La formació salesiana
  • La formació organitzativa
  • La formació sobre temes actuals

TEMA 1

Dimensió humana

La identitat de les persones

TEMA 4

Dimensió organitzativa

Els AA.AA.DB avui

TEMA 2

Dimensió cristiana

La identitat de l’exalumne

TEMA 5

Tema emergent

Cap a una Església sinodal

TEMA 3

Dimessió Salesiana

La identitat dels AA.AA.DD.

Confederació

Revista DBE

Les nostres associacions

Blog/Notícies

Joves

Contacte

Direcció

C/ Alcalá 211, baix 11.

28028 Madrid

 

Telèfon

+34 646 284 420

E-mail

info@confedebosco.es