Qui som

Qui dóna la unitat i reuneix en comunió a tots els seus membres és el mateix Don Bosco, el seu sistema educatiu i la seva missió, ja que som membres de la Família Salesiana, en virtut de l'educació que hem rebut i de la nostra fidelitat a Don Bosco.
Revista DBENoticies

¿Quienes somos?

Els Antics Alumnes Salesians som persones que hem passat per una obra salesiana

Els Antics Alumnes Salesians som persones que hem passat per una obra salesiana: en un col·legi com a alumnes, o com a socis dels centres juvenils, feligresos de les parròquies salesianes, en un oratori… Si, a més, expressem lliurement, en una sol·licitud d’admissió, el desig de pertànyer a una associació d’Antics Alumnes de Don Bosco, passem a ser Antics Alumnes integrats en la Confederació Nacional Espanyola d’Antics Alumnes de Don Bosco, formant part així de la gran Família Salesiana.

Som un Moviment Internacional de joves i adults de tots dos sexes. Entre nosaltres es dóna una pluralitat original, ja que declarem la nostra pertinença a l’Església, però hi ha membres, amb ple títol i dret, de diverses confessions cristianes, de diferents nivells quant a l’acceptació i pràctica de la fe, i fins i tot de religions diverses. Qui dóna la unitat i reuneix en comunió a tots els seus membres és el mateix Don Bosco, el seu sistema educatiu i la seva missió, ja que som membres de la Família Salesiana, en virtut de l’educació que hem rebut i de la nostra fidelitat a Don Bosco.

Som obrers, estudiants, universitaris, professionals, que desenvolupem la nostra feina de forma honrada i professional, i expressem la nostra obertura al món d’avui amb un compromís social concret, manifestant que volem ser “sal de la terra” i “llum del món”, compromesos en treballs de voluntariat, en els oratoris i en treball pastoral amb els joves.

L’antic alumne decideix viure la seva pertinença a l’Associació com un projecte de vida, com una opció o com una missió.

Els Antics Alumnes de Don Bosco ens esforcem per construir un món millor. En aquest moment de la història, la societat, l’Església i la Família Salesiana ens demanen la defensa i promoció dels valors de la vida, la llibertat i la veritat. Insertats en el teixit viu de la societat, estem cridats a ser els defensors d’aquests valors, vivint la nostra existència de laics guiat per una clara consciència moral.

Don Bosco ens crida, una vegada més, a ser bons cristians i honrats ciutadans; a promoure la dignitat humana i la identitat de la família; a la pràctica de la solidaritat a l’Associació i fora d’ella, especialment en favor dels joves més desfavorits; …a estar en contacte amb els joves que acaben el seu procés educatiu a les cases salesianes amb la finalitat de convidar-los a participar a l’Associació, que els farà sentir-se sempre més “alumnes de Don Bosco” i els oferirà l’oportunitat d’una formació contínua i una agregació concreta per al seu compromís social.

L’Associació a més, es presenta com un instrument de difusió de l’acció educadora de la Congregació.

Els Antics Alumnes ens sentim compromesos amb les nostres famílies, a l’escola, en el treball, en la societat en la qual vivim, com a persones lliures associades, per poder defensar i posar en pràctica els valors humans rebuts durant la seva formació salesiana.

Per aquesta raó, estem organitzats en Associacions o Unions Locals, en Federacions Regionals, Confederació Nacional i Confederació Mundial, per treballar junts en la construcció d’un futur digne de la persona humana.

Com a cristians i creients, tractem de celebrar la nostra fe, reunint-nos per aprofundir-hi i compartir les nostres experiències.

La nostra missió, visió i valors

La nostra visió és el propòsit que identifica a una persona que ha passat per l’experiència del carisma salesià

A través d’aquest trinomi, anem a definir la identitat i els objectius de l’Associació dels AA.AA.DB., ve a ser com una Exposició de Motius de l’essència del moviment exalumnal.

La missió és la raó per la qual es fa alguna cosa; la visió es refereix al que es vol aconseguir en el futur amb el que s’està fent, mentre que els valors són els principis que ens permetran crear les nostres pautes de comportament. Per això, missió i visió es declaren al mateix temps i han de ser coherents entre elles, ja que totes dues persegueixen el mateix objectiu, nodrint-se o perfilant els valors en els quals s’assenten.

La nostra missió

La missió de l’Associació dels AA.AA.DB. es caracteritza pel seu carisma salesià, fidelment compromesa amb els valors del Sistema Preventiu rebuts, sensible al seu entorn, especialment amb els joves, pels quals es preocupa i treballa activament, configurant un projecte formatiu, d’ajuda mútua, familiar, cultural i evangelitzador.

La nostra visió

La visió de l’Associació dels AA.AA.DB. és el propòsit que identifica a una persona que ha passat per l’experiència del carisma salesià, que té definit clarament l’objectiu al qual pretén arribar amb els valors rebuts, entusiasmant, inspirant i motivant al seu entorn per aconseguir les metes projectades.

Confederación

Revista DBE

Nuestras asociaciones

Blog/Noticias

Formación

Contacto