Área de formación

Sobre nósREVISTA DBE

Plan de formación

Formación dos Antigos Alumnos de Don Bosco

Entendemos a Formación dos Antigos Alumnos de Don Bosco do seguinte xeito:

  • como proceso de realización continua (mellora ou maduración) da persoa mediante o cultivo das diversas e múltiples dimensións que lle son características como persoa humana e como bautizado que ten a Xesucristo como modelo e guía;
  • como acción integradora , na medida en que engloba á persoa enteira, en todas as súas dimensións, como ser libre, responsable, aberto aos demais, chamado a reproducir en si mesmo a imaxe de Xesucristo nun proceso dirixido á maior plenitude posible. A formación, tal e como a entendemos aquí, abarca a toda a persoa;
  • en clave de gradualidade : a tarefa formativa non se realiza dunha soa vez. Implica unha sucesión de etapas que non están nin xustapostas nin inconexas. Procede de xeito gradual, progresivo e intensificado. Enténdese en forma de espiral que nos permite afondar progresivamente nas mesmas realidades básicas que se desenvolven, afondan e se complementan. Deste xeito, a formación correspóndese coa realidade da personalidade, que non é algo estático que se faga dunha vez por todas, senón unha realidade dinámica, creativa e perfectible, capaz de madurar de forma ordenada e progresiva.

Este Plan de Formación proponse promover:

Formación humana e familiar en toda a súa complexidade

  • Formación cristiá
  • Formación salesiana
  • Formación organizativa
  • Formación en temas de actualidade

TEMA 1

Dimensión humana

A identidade das persoas

TEMA 4

Dimensión organizativa

O AA.AA.DB hoxe

TEMA 2

Dimensión cristiá

A identidade do antigo alumno

TEMA 5

Tema emerxente

Cara a unha Igrexa sinodal

TEMA 3

Dimensión Salesiana

A identidade da AA.AA.DD.

Confederación

Revista DBE

As nosas asociacións

Blog/Noticias

Xuventude

Contacto

Enderezo

C/ Alcalá 211, sub 11.

28028 Madrid

 

Teléfono

+34 646 284 420

Correo electrónico

info@confedebosco.es